Categories
Apple Watch

วิธีถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

ก่อนถ่ายภาพหน้าจอนาฬิกา Apple Watch ต้องตั้งค่า เปิดการใช้งานก่อน หลังจากถ่ายภาพที่แคปไว้จะไปอยู่ใน iPhone