Categories
Apple Watch

วิธีถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

ก่อนถ่ายภาพหน้าจอนาฬิกา Apple Watch ต้องตั้งค่า เปิดการใช้งานก่อน หลังจากถ่ายภาพที่แคปไว้จะไปอยู่ใน iPhone

Facebook Comments

ก่อนจะถ่ายภาพหน้าจอนาฬิกา Apple Watch ต้องตั้งค่า เปิดการใช้งานในส่วนนี้ก่อน และหลังจากถ่ายภาพแล้ว ภาพที่แคปไว้จะไปอยู่ใน iPhone

ตั้งค่าถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

ตั้งค่าถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

เข้าเมนู การตั้งค่า > ทัวไป

ตั้งค่าถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

เลือก ถ่ายภาพหน้าจอ

วิธีถ่ายภาพหน้าจอ Apple Watch

กดเปิด เปิดการใช้งานถ่ายภาพหน้าจอ

วิธีถ่ายภาพหน้าจอ

  • กดปุ่ม Digital Crown และปุ่มด้านข้าง พร้อมกัน
  • ภาภถ่ายหน้าจอจะถูกบันทึกลงใน iPhone

สำหรับภาพถ่ายหน้าจอ จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดที่ได้ 324 x 394 แต่ละรุ่นอาจจะต่างกัน ถ้าหน้าจอใหญ่อาจจะได้ความละเอียดที่สูงกว่านี้

Facebook Comments

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบถ่ายรูป ชอบแต่งรูป รักการเขียนบล็อก