Categories
Tips

ทิป iPhone ปิดไม่ให้คนโทรเข้า ตอนเล่นเกม

ระหว่างที่ทำธุระสำคัญ หรือเล่นเกมออนไลน์บน iPhone ไม่อยากให้ใครโทรเข้ามาขัดจังหว่ะ ให้เปิดโหมดห้ามรบกวน แต่ต้องตั้งค่าเพิ่ม