Categories
Tips

4 วิธีแก้ปัญหา iPhone รวน แอพค้าง กล้องมืดจากการอัพ iOS

หลังจากอัพเดท iOS บน iPhone แล้วมีปัญหาเครื่องรวน กล้องมืด หรือบางทีแอพค้าง วิธีแก้ปัญหามีอยู่หลายขั้นตอน