Categories
Tips

ทิป iPhone วิธีลบเซนเซอร์ข้อความ

มีทิปดีๆมาบอก สำหรับผู้ใช้ iPhone หากต้องการอ่านข้อความที่ถูกเซอร์ ในกรณีที่ถูกเขียนทับด้วยหมึก จะใช้วิธีแต่งรูปเพื่อเฉลย