Categories
Basic

วิธีปิดเครื่อง iPhone แบบไม่ต้องกดปุ่ม

สำหรับ iPhone 11 และ 12 ถ้าจะปิดเครื่องปกติต้องกดปุ่ม เพิ่มเสียง + ปุ่มพาวเวอร์ พร้อมกัน แต่มีอีกวิธี ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ