Categories
Basic

วิธีลบรูปถ่าย iPhone แบบถาวร

การลบรูปถ่าย iPhone ต้องทำ 2 ขั้นตอน ภาพถึงจะหายไปแบบถาวร แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย ก็ต้องรอ 30 วัน แล้วรูปจะหายไปเอง