Categories
แต่งรูป

เทคนิคแต่งรูป iPhone ปรับรูรับแสง ให้ภาพถ่ายละลายหลัง

การถ่ายรูปด้วยกล้อง iPhone ถ้าใช้โหมดภาพถ่ายบุคคล จะถ่ายรูปละลายหลังได้ ปรับค่ารูรับแสงภายหลัง รูปละลายหลังมากขึ้น