Categories
Basic

บล็อค sms โฆษณา iPhone ไม่ให้ส่งมาซ้ำอีก

ถ้าเจอ sms โฆษณาหรือพวกสแปม ส่งมาที่ iPhone คุณต้องกดบล็อคเท่านั้น มันถึงจะส่งมาอีกไม่ได้ ถ้าแค่ลบไปเฉยๆ