Categories
App

วิธีซ่อนรูปถ่าย คลิป iPhone พร้อมตั้งรหัสป้องกัน

ถ้าหากว่ามีรูปถ่าย หรือคลิปที่เป็นความลับใน iPhone แล้วจะซ่อนไม่ให้ใครเห็น วิธีง่ายมาก ตั้งรหัสผ่านได้ด้วย